كاربرد گوسفند در قرآن

گوسفند در قرآن

گوسفند (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف در قرآن کریم گوسفند با الفاظی مانند غنم آمده است. فهرست مندرجات ۱ - کاربرد گوسفند در قرآن ۲ - پانویس ۳ - منبع کاربرد گوسفند در قرآن [ویرایش] ۱- غنم: بر وزن فرس به معنای گوسفند می‌باشد. این لفظ شامل مطلق گوسفند و بز است و از خود مفرد ندارد، واحد آن شاة است. [۱] «قال هی عصای اتوکؤا علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها مآرب اخری؛ [۲] گفت: این عصای من است، بر آن تکیه می‌کنم و با آن بر گوسفندانم برگ درخت می‌ریزم، و مرا به آن نیازهای دیگری هم هست». ۲- نعجة: بمعنی میش است جمع آن نعاج است راغب گاو ماده و آهوی ماده را نیز در آن داخل دانسته است. [۳] [۴] «ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة و لی نعجة واحدة فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛ [۵] همانا این شخص برادر من است و او را نود و نه میش است و مرا یک میش، و به من گفت که آن را نیز به من واگذار، و در گفتگو بر من غلبه نموده است.» ۳و۴- ضان و معز: به معنای مطلق گوسفند و معز مطلق بز است. [۶] «ثمانیة ازواج من الضان اثنین و من المعز اثنین قل آلذکرین حرم‌ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین؛ [۷] هشت جفت را (هشت فرد توام با جفتش را آفرید) از گوسفند دو فرد (نر و ماده) و از بز دو فرد (نر و ماده). یا هشت جفت آفرید، از گوسفند دو جفت (اهلی و وحشی) و از بز دو (جفت اهلی و وحشی) بگو: آیا خداوند نرهای آن دو را حرام کرده یا ماده‌ها را؟»