فراورده های خام دام زنده وگوسفند زنده

فراورده های خام دام زنده وگوسفند زنده

گوشت قرمز تازه بايد از نظر ظاهري داراي مشخصات ذيل باشد: •رنگ گوشت بايد به رنگ طبيعي گوشت دام بوده و رنگ روشن طبيعي آن نبايد تيره باشد و هر گونه تغيير رنگ از قرمز به سبز ، قهوه اي و خاکستري و يا ايجاد يک لايه لزج و چسبناک از علائم فساد گوشت است. •سطح خارجي بايد بدون رطوبت باشد. •هيچگونه بوي غير طبيعي مانند بوي ترشيدگي يا تعفن نبايد حس شود و استشمام بوي غير طبيعي در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقي است. •گوشت (عضلات ) بايد سفت و داراي قوام خاص بوده و نبايد نرم و لزج و يا خشک و چروکيده باشد. •گوشت بايد تميز و عاري از خونمردگي ، ضربه ، بيماري و يا ذرات خارجي قابل رويت باشد. *چربي گوشت بايد سفت و سفيد يا متمايل به سفيد و بدون هيچگونه بوي غير طبيعي باشد. * گوشت قرمز مي بايست در کشتارگاههاي مجاز تهيه شده و داراي مهر دامپزشکي باشد. *از خريد گوشت لاشه دام هاي خياباني جدا خوداري کنيد. *عرضه و نگهداري گوشت قرمز بايد در داخل يخچالهاي ويترين دار صورت گيرد و مقدار گوشت موجود در مغازه بايد متناسب با ظرفيت يخچال فروشگاه باشد. *از خريد گوشت قرمزي که خارج از يخچال نگهداري مي شود جدا خودداري کنيد. *گوشت قرمز تازه (بسته بندي معمولي) در دماي برودت يخچال (صفر تا 4 درجه سانتيگراد) سه روز عمر ماندگاري دارد. دام زنده قائم آشنایی با همه نژادهای گوسفند: کردستان، مغان، سنگسر، افشار، مهربانی، بجنورد، تالشی، اعصری و سایر نژادهای دیگر و آشنایی با انگل گوسفند.

::دسته بندی ها