خریدگوسفنده زنده. خریددام زنده پرواری.پخش دام زنده.

خریدگوسفنده زنده. خریددام زنده پرواری.پخش دام زنده.

مزایای خرید گوسفنده زنده: 1- اطمینان ازسلامت گوشت مصرفی دام زنده 2-کاهش هزینه خرید گوشت 3-استفاده از بقیه اجزاء گوسفند که از گوسفند سالم تهیه می شود 4-بازدهی بیشتر گوشت از گوسفنده زنده پرواری خرید دام زنده. امروز خرید گوسفنده زنده

::دسته بندی ها