مدت و نحوه تحويل گوسفند زنده و دام زنده

مدت و نحوه تحويل گوسفند زنده و دام زنده

این مرکز کلیه خدمات پس از سفارش دام زنده اعم ازگوسفندزنده پرواری گوساله و بره و بزغاله زنده و مرغ و خروس زنده خود را در کوتاه ترین مدت بستگی به منطقه مکانی در همه مناطق تهران با ارزان ترین قیمت با کیفیت ترین گوشت از گوسفند زنده وگوساله و وبیشترین بازدهی گوشت از دام زنده در طول شبانه روزی ارائه می نماید پخش دام زنده. پخش گوسفند زنده. پخش دام.پخش بره پرواری. نژاد دامهای موجود دامداری. دام زنده کردستان. دام زنده مغان .دام زنده افشاری. دام زنده مهربان. دام زنده سنگسر .دام زنده شال. دام زنده رومانوف. دام زنده .دام زنده بختیاری.دام زنده سنقری. اهری. دام زنده بلوچ .دام زنده بجنوردی

::دسته بندی ها