گوسفند زنده بهداشتی دام بهداشتی

گوسفند زنده بهداشتی دام بهداشتی

آشنایی با بهداشت گوسفندان و حیوانات اهلی یکی از نکات مهمی که در پرورش گوسفندان بسیار حائز اهمیت است و اگر مورد توجه قرار نگیرد باعث شیوع انواع بیماری های مسری و خطر ناک بین دام ها می شود آشنایی با بهداشت گوسفندان و حیوانات اهلی می باشد. بی توجهی به بهداشت گوسفندان می تواند حتی تلفات دام ها را افزایش می دهد و یا خطراتی را برای سلامت انسان به وجود آورد. معمولآ یکی از پر هزینه ترین آسیب ها و ضررات مالی که به صاحبان گاوداری ها و یا پرورش دهندگان دام از جمله گوسفند وارد می شود، بیماری در بین دام ها و تلفات آن ها می باشد. حتی گاهی با بروز یک سری بیماری ها ی خطرناک و شایع در بین دام ها مجبور به ذبح دسته جمعی دام ها می شویم که ضرر های جبران نا پذیری را برای ما فراهم می کند. حتی گاهی به دلیل بی توجهی به ذبح به موقع دام ها و برخی سود جویی افراد گوشت دام های دارای بیماری در بین مردم پخش شده و باعث به وجود آمدن بیماری های خطرناکی بین انسان ها خواهد شد. در این زمینه داشتن اطلاعاتی در زمینه ی وضع سلامتی دام ها و وضعیت عادی آن ها سبب می شود که در صورت دیده شدن نشانه های بیماری در دام ها و وضعیت غیر عادی سلامت در دام، اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد تا خسارات مالی را به حداقل برسانیم. حالت فیزیو لوژی و عادی سلامتی و وضعیت دام ها شامل : درجه ی حرارت بدن دام، تعداد ضربان قلب نسبت به دقیقه، متوسط تعداد تنفسات دام، سن بلوغ ، حالت طلب و مدت و زمان این حالت، فاصله ی بین حالت طلب، دوره ی آبستنی دام ها ، دوره ی شیر دهی و طول این دوره و هم چنین سن جفت گیری و سن در اولین فحلی می باشد. در طول مدت های مختلف می توانیم حالت های فیزیولوژی مختلف دام را اندازه گیری و ثبت کنیم. هر کدام از این حالت ها یک میزان استاندارد و پایه را دارد. اگر متوجه تغییر حال و یا تغییر وضعیت دام شدیم و در شیوع بیماری در بین دام ها شک داشتیم، می توانیم حالت های فیزیولوژی دام را اندازه گیری کرد و با حالت پایه ی آن مقایسه می کنیم. اگر در برخی از این حالت های فیزیولوژی و پایه تغییرات چشم گیری وجود داشته باشد سریعآ باید دام ها توسط دام پزشک معاینه شوند و اقدامات لازم برای سلامتی و بهبودی دام ها صورت بگیرد. تعریف های متعددی راجع به بهداشت دام ارائه شده که هر کدام بخشی از این تعبیر را مورد توجه قرار داده اند. در حالت کلی بهداشت دام به معنی نکته ها و تدابیری است که وضعیت سلامتی دام را در وضعیت عادی و به دور از بیماری ها و میکروب ها نگه می دارد و سبب می شود دام ها و گوسفندان به صورت نرمال رشد کنند. در اکثر پرورشگاه های دام و مزرعه ها به دلیل وجود تعداد زیاد دام ها و توجه به زیاد شدن هزینه ی درمان و به صرفه نبودن آن برای صاحبان پرورشگاه ها، معمولآ اقدامی در زمینه ی درمان دام صورت نمی گیرد. این گونه مراکز عمومآ نکات بهداشتی را به صورت جدی پیگیری می کنند و در صدد این هستند که از بروز دام ها به بیماری جلوگیری کنند. مرکز فروش آنلاین گوسفند زنده در تمامی روزها و در هر ساعتی آماده ی ارائه ی خدمات به مشتریان گرامی ساکن شهر تهران می باشد تعریف بهداشت دام (گوسفند) جدول A - درجهٔ حرارت طبیعی حیوانات اهلی جدول B- تعداد متوسط ضربان نبض در حیوانات مختلف جدول C- طول مدت آبستنی در حیوانات اهلی یکى از فاکتورهاى مهم در جهت افزایش تولید و کاهش هزینه‌هاى پرورش و نگهدارى حیوانات اهلی، جلوگیرى از امراض و بیمارى‌هاى انفرادى و واگیردار دام‌هاى اهلى است. (تلفات در اثر بیمارى‌ها و انگل‌هاى خارجى و داخلى سبب خسارات زیادى در صفت گاودارى و مرغدارى و گوسفنددارى مى‌شود). براى نیل به اهداف باید از فیزیولوژى و وضع عادى و سلامت حیوانات مختلف با خبر بود تا با بروز هرگونه تغییرى در حالت طبیعى آنها در صدد رفع آن برآمد. به ادامه مطالب بروید حالات فیزیولوژیکى و طبیعى حیوان که در بیشتر مواد مورد توجه قرار مى‌گیرند عبارتند از: درجهٔ حرارت بدن، تعداد ضربان قلب در دقیقه، تعداد متوسط تنفس در دقیقه، سن بلوغ، حالت طلب و مدت آن، فواصل بین دوحالت طلب، طول دورهٔ آبستنی، دورهٔ شیردهی، سن جفتگیرى و سن در اولین فحلی. درجهٔ حرارت بدن حیوانات معمولاً ثابت است، ولى تغییرات محیطى مثل افزایش یا کاهش درجه حرارت، سرماى محیط همراه با رطوبت، مى‌تواند سبب کاهش درجهٔ حرارت بدن حیوان گردد و فعالیت فیزیکى ممکن است در حدود یک درجه سانتى‌گراد در آن تغییر ایجاد بکند. در جدول A درجهٔ حرارت طبیعى حیوانات اهلى و در جدول B تعداد متوسط ضربان نبض و در جدول C طول مدت آبستنى در دام‌هاى مختلف نشان داده شده است. جدول A - درجهٔ حرارت طبیعى حیوانات اهلى نوع دام حرارت طبیعى بدن برحسب درجهٔ سانتى‌گراد گاو ۳۸/۵ گوسالهٔ شیرخوار ۴۰ گوسالهٔ قبل از یک‌سالگى ۴۰-۳۸/۵ گوسفند ۴۰-۳۹ طیور ۴۲/۵-۴۰/۵ جدول B- تعداد متوسط ضربان نبض در حیوانات مختلف نوع دام تعداد ضربان نبض در دقیقه گوساله ۱۰۰-۷۰ گاو شیرى ۸۰-۷۰ گاو گوشتى ۶۰-۴۸ بره ۱۰۰-۹۰ گوسفند بالغ ۸۵-۷۰ گوسفند پیر ۶۵-۶۰ مرغ ۱۶۰-۱۳۰ جدول C- طول مدت آبستنى در حیوانات اهلى نوع دام حداقل دورهٔ آبستنى حداکثر دورهٔ آبستنى حد متوسط دورهٔ آبستنى مادیان ۳۱۰ روز ۳۴۰ روز ۳۴۰ روز گاو ۲۷۰ روز ۳۱۰ روز ۲۸۵ روز بز و میش ۱۴۵ روز ۱۵۵روز ۱۵۰ روز سگ ۵۰ روز ۶۵ روز ۶۳ روز با توجه به این جداول هرگونه تغییرى که در سلامت حیوان به‌وجود آید، فوراً قابل تشخیص خواهد بود. به موازات تغییرات ظاهری، تغییراتى در خون، ادرار، مدفوع حیوان نیز از لحاظ شیمیائى و فیزیکى حاصل مى‌گردد که اغلب اوقات براى پى بردن به آنها و تشخیص بیمارى کمک مى‌کند. تعریف بهداشت دام رعایت اصول و نکاتى است که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان دام پرورش گوسفند را در سلامت کامل نگهدارى کرده و با تکیه بر این اصول مى‌توان از شیوع بیمارى‌هاى دامى جلوگیرى کرد. در دامپرورى به‌علل اقتصادى نبودن، پرجمعیت بودن به‌ندرت به معالجهٔ حیوان مى‌پردازند و فقط با جدیت و مراقبت و با به‌کار بستن فنون بهداشت و افزودن به مقاوت دام از بروز بیمارى‌ها جلوگیرى کرده و سلامت گله را تأمین مى‌کنند.

::دسته بندی ها