تعيين و تشخيص سن گوسفند زنده

تعيين و تشخيص سن گوسفند زنده

تعیین سن گوسفند یکی از روش های شناخت سن ، شمارش تعداد شیار های شاخ می باشد . این روش به دلیل عدم وجود شاخ در بعضی نژاد ها امکان پذیر نیست. روش دیگر استفاده از تعداد و شکل و زمان رویش دندان هاست.لازم به توضیح است که در نژاد های پیش رس نمو دندان ها زود تر شروع می شود.برای تماشای کامل مطلب به ادامه بروید/// بره در هنگام تولد معمولاً فاقد دندان می باشد. ظرف یک هفته بعد از تولد دندان های شیری شروع به ظاهر شدن می نمایند و در دو ماهگی به طور کامل در آرواره ی پایین مشاهده می شوند . تا حدود ۱۸ ماهگی در جای خود دندان های شیری مستقر هستند. پس از آن به ندریج می افتند و به جای آن ها هر جفت از دندان های بالغ جایگزین می شوند. ابتدا ثنایای مرکزی که به اصطلاح دو دندان یا یکساله نامیده می شود بعد ثنایای میانی که به چهار دندان یا دو ساله مشهور است و سپس ثنایای جانبی که به شش دندان یا سه ساله نام گذاری می شود و در انتها ثنایای گوشه که هشت دندان یا چهار ساله است می رویند پس از آن دندان ها شروع به ریختن می نمایند . در این هنگام گوسفند از مرز شش سالگی می گذرد و اصطلاحاً به آن دندان شکسته می گویند

::دسته بندی ها