گوسفند بهداشتی.گوسفندزنده بهداشتی

گوسفند بهداشتی.گوسفندزنده بهداشتی

گوسفندسالم=جگرسالم=غذای سالم گوسفندبهداشتی=جگربهداشتی=غذای بهداشتی گوسفندزنده بهداشتی/گوسفند بهداشتی/دام بهداشتی/دام زنده بهداشتی/بهداشت دام/بهداشت گوسفند/ تمامی گوسفند وبره های دامداری قائم مراحل واکسناسیون دام طیور را گذرانده وهمچنیین در مرکزی کاملا بهداشتی نگهداری و عرضه میگردد گوسفندهای خریداری شده دامداری ما باید کاملا موردنظر دامپزشک باشد ومعاینه شده باشد همچنینین تمامی قصابهای دامداری قائم کاملا بارعایت نکات بهداشتی کار خود را عرضه مینمایند دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز 1 ـ2 . نقل وانتقال گوسفند وبز داشتي وپرواري : نقل وانتقال گوسفند وبز جهت پرواربندي وداشتي مستلزم رعايت شرايط زير مي باشد : 1-1 ـ 2 . سلامتي دام ها در زمان حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد . 2-1– 2 .برعليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند . 3 ـ1 – 2 .شماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي گوسفند وبز در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد . 4- 1 – 2 . واحدهاي دامداري مبدأ ومقصد قبلاً از نظر بهداشتي به تأييد شبكه دامپزشكي محل رسيده باشد . 5 - 1 – 2 . حمل ونقل گوسفند وبز بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد . 2 ـ 2 . نقل وانتقال گوسفند وبز اعزامي به كشتارگاه : نقل وانتقال گوسفند وبز اعزامي به كشتارگاه مستلزم رعايت شرايط زير مي باشد : 1-2 – 2 . سلامتي دام ها وزمان پرهيز از مصرف دارو در هنگام حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد . 2ـ2- 2 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند . 3 ـ2 – 2 . شماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي دام ها در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد . 4 -2 – 2 . اعزام دام ها به كشتارگاه بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد . تبصره : اعزام دام هاي مبتلا به بيماري هاي واگير به كشتارگاه مشمول دستور العمل هاي خاص خود مي باشد . نکات بهداشتی هنگام ذبح دام حتی المقدور دام های قربانی را در کشتارگاههای محل اقامت ذبح نمائید، زیرا: ۱- کشتار دام در فضای خارج از کشتارگاه آلودگی های زیست محیطی ایجاد می نماید. ۲- از نظر اجتماعی کشتار دام در انظار عمومی نا خوشایند بوده و باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی بویژه در کودکان می شود. ۳- کشتار دام در اماکن و معابر عمومی باعث انتقال بیماری های مشترکی چون تب مالت ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ، سیاه زخم وصدها بیماری مشترک دیگر بین انسان و دام می شود. تب مالت نیز یک بیماری مزمن ناتوان کننده است که کمردرد و دردهای مفاصل طولانی مدت ایجاد می کند. بهتر است بدانیم هم ذبح کننده دام و هم تمام افرادی که با دام یا خون آن در تماس بوده اند می توانند به بیماری های تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و سیاه زخم مبتلا شوند. اما در صورتی که ذبح دام در کشتارگاه برای شما مقدور نمی باشد و در منازل مسکونی اقدام به ذبح دام قربانی می نمایید،ضمن رعایت نکات بهداشتی واستفاده از دستکش،خون دام وسایر ضایعات را به کانال فاضلاب هدایت و یا در باغچه ای چال و دفع کنید. نکته اول جایگاه ذبح دام است. محلی که برای ذبح دام انتخاب می‌شود، باید تمیز و قابل شستشو و ترجیحا با کف کاشی و سرامیک باشد. از ذبح دام در محل‌های آلوده، غیرقابل شستشو، کنار کوچه و خیابان به علت خطر آلودگی باید بپرهیز شود. لازم است محلی که برای این‌کار انتخاب می‌شود دارای نور کافی، تهویه مناسب و مجرای فاضلاب باشد. همچنین بهداشت فرد ذبح‌کننده بسیار مهم است. باید از لباس کار مخصوصی برای ذبح دام استفاده شود و بعد از ذبح شسته شود. پیش از ذبح دام، محل باید با یک ماده ضدعفونی غیرسمی گندزدایی شود. باید توجه داشت که خون و پس‌مانده‌های ناشی از کشتار به سرعت فسادپذیر بوده و منبع بالقوه‌ای از نظر عفونت هستند. بعد از عمل ذبحنیز بهتر است از یک ماده ضدعفونی گندزدا در محل استفاده شود و یا بخوبی محل شیستشو داده شود. نکته مهم دیگر، ابزار و لوازم مورد استفاده در ذبح دام است. تمام ابزار و ظروف مورد استفاده باید تمیز و بهداشتی بوده و چاقوی مورد استفاده بعد از ذبح شسته و ضدعفونی شود. استفاده از یک چاقو برای ذبح تعداد بیشتری دام به هیچ عنوان صحیح نبوده و ممکن است سبب انتشار آلودگی از لاشه بیمار به سایر لاشه‌های سالم شود. چاقویی که برای بریدن امعا و احشا استفاده می‌شود باید حتما با یک ماده گندزدا، ضدعفونی شود احتمال انتقال بیماری از راه تماس دست با حیوان می‌تواند نیز وجود دارد. همچنین هوا، محیط و پشم گوسفند و یا تماس قسمت‌های بیرونی بدن حیوان با بخش داخلی پس از باز کردن لاشه، احتمال آلودگی گوشت با انواع میکروارگانیسم‌ها را افزایش می‌دهد و این گوشت‌ها بیماری‌زا خواهند بود. ریختن خون حیوانات بعد از ذبح ممکن است سبب سرایت بیماری شود. خون هم می‌تواند سبب سرایت شود و محلی را که خون ریخته شده علاوه بر شستن با آب باید با مواد ضدعفونی‌‌کننده شستشو داد. نکته مهم دیگر، جمع‌آوری پس مانده‌های حاصل از کشتار است. محتویات روده بیشتر دام‌ها حاوی عوامل عفونت‌زا مانند ای‌کولای و سالمونلا است و به علت فسادپذیری بالای این اعضا، لازم است هرچه سریع‌‌تر با روش‌های ویژه نسبت به جمع‌آوری و دفع آنها اقدام شود. در کشتارگاه‌های صنعتی پس‌مانده‌های ناشی از کشتار سوزانده می‌شوند ولی در ذبح‌های غیرکشتارگاهی حتی اگر این پس‌مانده‌ها به درستی بسته‌بندی و در کیسه‌های نایلونی به عنوان زباله دور انداخته شوند، باز اهمیت بیماری‌زایی آنها به قوت خود باقی می‌ماند و برای محیط‌زیست نیز آلوده‌کننده هستند. نکات مهم بعد ذبح پس از ذبح دام قبل ازجدا نمودن اندامهای نظیر دل و جگر ،ریه،کلیه وغدد لنفاوی حتماجهت اطمینان ازسلامت دام ذبح شده ازکارشناسان دامپزشکی درخواست نظارت نمایید. *پس از ذبح و معاینه لاشه ، اندامهای قابل خوردن را با آب سرد شستشو دهید. *لاشه و اندامهای دام ذبح شده را پس از ذبح سریعا مصرف ننمایید، بلکه توصیه میشودگوشتدامرادردمای۴ درجه سانتیگراد یخچال بمدت چند ساعت قرار دهید، تا چنانچه برخی از عوامل بیماریزا در بدن دام وجود داشته باشد از بین برود. باید گوشت های حاصل از دام های ذبح شده را حتما به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کرده و از مصرف بلافاصله آن خودداری کنند چراکه نگهداری گوشت ها در یخچال درصورت آلوده بودن آنها، ویروس ها را از بین می برد. *از مصرف لاشه های تب دار و تیره رنگ و یا اندامهای که تغییر رنگ ویاتغییرشکل داده اندودارای زوائداضافی می باشند،خوداری نمایید. ابزار و سطوحی که در تماس با گوشت خام بودهاند)مانند کارد،تخته گوشت و غیره )را با آب گرم و مایع ظرفشویی و یا مواد ضد عفونی کننده بشویید.جهت قطعه نمودن و آماده سازی گوشت،از تخته گوشت های بدون خلل و فرج و قابل شستشو استفاده کنید. باکتری های موجود در شیره گوشت خام قادرند،غذاهایی را که با رعایت موازین بهداشتی پخته شده اند و یا مواد غذایی که بهصورت خام مصرف می شوند را (مثل ترکیبات سالاد)آلوده سازند.به منظور پیشگیری از انتقال آلودگی،رعایت نکات زیر ضروری است:دستهایتان را قبل و بعد از تماس با گوشت خام با آب گرم و صابون بشویید. خرید گوسفند زنده فروش گوسفند زنده فروشگاه گوسفند زنده مراکز فروش گوسفند زنده گوسفند زنده برای عید قربان♦ مرکز عرضه بهداشتی و کشتار دام در تهران

::دسته بندی ها