گوسفند نژاد آواسی

گوسفند نژاد آواسی و خصوصیات نژادهای مختلف آن

گوسفند نژاد آواسی یکی از مشهورترین گوسفندان جهان و آسیا است که در اغلب کشورهای مختلف خاورمیانه پرورش داده می شود. از مهمترین کشورهایی که نژادهای مختلفی گوسفند آواسی را پرورش میدهند میتوان به سوریه، عراق، اردن، اسرائیل، لبنان و ادامه مطلب…

گوسفند نژاد رامنی

گوسفند نژاد رامنی و خصوصیات آن

گوسفند نژاد رامنی یکی از مشهورترین نژادهای گوسفند در جهان است که به نام های رامنی مارش یا گوسفند کنت نیز شناخته می شود. زیست بوم اصلی گوسفند نژاد رامنی منطقه رامنی مارش انگلستان باز میگردد که یکی از مناطق ادامه مطلب…

بهترین نژادهای گاو در جهان

بهترین نژادهای گاو در جهان بهترین نژادهای گاو در جهان بهترین نژادهای گاو در جهان نژادهای متنوعی از گاوها در سراسر جهان وجود دارند اما همه آنها در دو دسته گاوهای شیری و گاوهای گوشتی جای میگیرند. گاوهای شیری با ادامه مطلب…

آشنایی با گاو نژاد مونت بلیارد

آشنایی با گاو نژاد مونت بلیارد آشنایی با گاو نژاد مونت بلیارد گاو نژاد مونت بلیارد یکی از بهترین و مشهورترین نژادهای گاو در جهان است که آن را بومی کشور فرانسه میدانند. خاستگاه اصلی این گاوها به منطقه ای ادامه مطلب…

درمان بیماری پیکا در گوسفندان

درمان بیماری پیکا در گوسفندان

درمان بیماری پیکا در گوسفندان اشتهای زیاد گوسفندان و خوردن هر چیزی حاکی از انحراف تغذیه ای دام و بروز بیماری پیکا در دام است. علت بیماری پیکا در گوسفندان کمبود مواد معدنی چون مس، کبالت و سدیم است که ادامه مطلب…

آشنایی با گوسفند نژاد های لند

آشنایی با گوسفند نژاد های لند آشنایی با گوسفند نژاد های لند گوسفند نژاد های لند یکی از مشهورترین و بهترین نژادهای گوسفند در جهان است که مقاومت بالای آن در شرایط سخت محیطی بارزترین ویژگی این نژاد به شمار ادامه مطلب…