تشخیص سن گوسفندان از روی دندان آنها

هنگامی که شما با نژاد گوسفندان آشنا می شوید و از بین آنها بهترین نژاد گوسفند را با توجه به شرایط آب و هوایی انتخاب می کنید تا پرواربندی گوسفند را با دقت انجام دهید. بعد نیست در کنار تمامی این اطلاعات روش تشخیص سن گوسفندان از روی دندان را یاد بگیرید. هر چند می توان از روی شیارهای شاخ گوسفند هم سن گوسفند را تشخیص داد اما به دلیل وجود نداشتن شاخ در برخی از نژادهای گوسفندان بهترین روش تشخیص سن گوسفند از روی دندان آن است.

مراحل رویش دندان گوسفند و تشخیص سن گوسفند از روی دندان

بره ها پس از یک هفته از زایش شروع به در آوردن دندان های شیری می کنند و درآوردن دندان های شیری تا سن 2 سال و ده ماهگی ادامه خواهد داشت و تمام دندان های شیری پس از آن جای خود را به دندان های بالغ می دهد و پس از سن 5 سالگی سایش دندان ها شروع شده و در سن هشت سالگی دندان ها گرد شده و کم کم لق می شود و می افتد.

  • تولد دندان شیری در هفته اول زایش بره
  • در سن یک تا دو ماهگی بره هشت دندان شیری دارد.
  • در سن هیجده ماهگی افتادن دندان های شیری و در آمدن دندان های بالغ شروع می شود.
  • بره ها در سن 12 تا 19 ماهگی شش دندان شیری و دو دندان بالغ دارند.
  • ۴ دندان شیری میماند و ۲ دندان ثنایای مرکزی و ۲ دندان ثنایای میانی در سن 18 تا 24 ماهگی بره ظاهر می شود.
  • وجود شش دندان بالغ در سن دو سالگی کاملا مشخص است.
  • در ۲۶ ماهگی اولین دندان شیری آسیا با دندان بالغ تعویض میگردد
  • از ۲۶ ماهگی تا ۳۰ ماهگی دندان میانی اول ظاهر شده و سپس در ۲ سال و ۹ ماهگی با پیش ها هم سطح میشوند
  • تا سن دو سالگی و 10 ماهگی دیگر تمامی دندان های شیری ریخته و به جای آن دندان های بالغ می روید.
  • در سن دو سال و ۶ ماهگی دندان های میانی دوم هم روییده و گوشه ها در سن ۳ سالگی میروید. پس از روییدن گوشه ها رویش دندانها به اتمام رسیده و دهان تخت میشود.


فرشاد ذوقی

کار من دامداری است گهگاهی هم مطلبی درباره گوسفندان مینویسم

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *