زمان مناسب برای چرای گوسفندان

در بیشتر کشورهای جهان پرورش گوسفند به صورت چرای گوسفندان به مراتع طبیعی رخ می دهد. اما این نکته را باید توجه داشته باشیم که اگر به صورت آزاد و دائما از مراتع طبیعی استفاده کنید زمان تخریب مرتع نزدیک است و پس از آن جایی برای چرای گوسفندان وجود ندارد از این جهت بهتر است زمان مناسب برای چرای گوسفندان را به خوبی بدانید.

طبقه بندی چرای گوسفندان

به طور کلی چرای گوسفندان هم دسته بندی شده است و انواع چرای گوسفندان وجود دارد که شامل چرای آزاد، چرای انتقالی یا بسته و چرای مخلوط است.

  1. چرای آزاد یا گسترده به چرایی گفته می شود که می توانید به صورت آزادنه آنها را در مراتع طبیعی ببرید و خود این نوع چرا به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می شود که دسته اول چرای گوسفندان در فصل زمستان است و اما چرای مطلق در طول سال انجام می شود.
  2. چرای بسته یا انتقالی هم به وجود مراتع طبیعی گفته می شود که دور آن حصار کشیده شده باشد.
  3. چرای مخلوط هم به نوعی از چرا گفته می شود که گوسفند، گاو و بز به صورت مخلوط با هم به چرا برده می شود.

بهترین زمان برای چرای گوسفندان

گفته می شود که بهار بهترین فصل برای چرای گوسفندان است اما این را به شما بگوییم که در اوایل بهار وجود گیاهان سمی در مراتع طبیعی زیاد است  و از این جهت بهتر است زمانی برای چرای گوسفندان به مرتع طبیعی انتخاب کنید که ساقه گیاهان ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر رشد کرده باشد تا با خوردن گیاهان توسط گوسفندان شما مراتع طبیعی به صورت کامل تخریب نشود.


فرشاد ذوقی

کار من دامداری است گهگاهی هم مطلبی درباره گوسفندان مینویسم

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *