سوددهی و فواید پرواربندی گوسفندان و بره ها

سوددهی و فواید پرواربندی گوسفندان و بره ها پرواربندی یکی از روش های عالی برای پرورش گوسفند و بره است. با پرواربندی و تغذیه مناسب می توانید از فروش گوسفند و بره و تولید فرآوردهای دامی سود و درآمد زیادی به دست آورید. به نوعی پس از 3 تا 4 ادامه مطلب…

روش های پرورش گوسفندان براساس نوع تغذیه و اصلاح نژاد

روش های پرورش گوسفندان براساس نوع تغذیه و اصلاح نژاد پرواربندی گوسفندان به روش سنتی به معنای چرای گوسفندان و تغذیه آنهاست. با پیشرفت علم و تکنولوژی به روش فلاشینگ می توانید باعث افزایش میزان باروری و درصد دوقلوزایی و اصلاح نژاد گوسفندان شوید. روش های پرورش گوسفندان براساس نوع ادامه مطلب…

مراقبت و تغذیه مناسب بره های تازه متولد شده

مراقبت و تغذیه مناسب بره های تازه متولد شده به هنگام پرواربندی زایش گوسفندان اهمیت ویژه ای دارد. هر چقدر درصد زایش و دوقلوزایی گوسفند بیشتر باشد با تعداد بره های زیادی مواجه خواهید شد. افزایش تعداد بره ها و پرورش بره به معنای سوددهی بیشتر از فروش بره های ادامه مطلب…