مسمومیت آبستنی گوسفند و بز

مسمومیت آبستنی گوسفند و بز

یکی از انواع بیماری هایی گوسفندان که در اواخر دوره آبستنی دام رخ می دهد مسمومیت آبستنی گوسفند و بز است. برای تامین انرژی جنین در اواخر دوران بارداری گوسفند و بز باید به دام به اندازه کافی کربوهیدرات غذا برسد در غیر این صورت می تواند باعث مسمومیت دام ادامه مطلب…