ایجاد شرایط محیطی گوسفندان با ساخت آغل

ایجاد شرایط محیطی گوسفندان با ساخت آغل همانطور که به تغذیه مناسب و بهداشت گوسفندان اهمیت می دهید شما باید بتوانید شرایط محیطی گوسفندان با ساخت آغل فراهم کنید . محل نگهداری گوسفندان را آغل یا همان طویه می نامند که می تواند باعث ایجاد یک فضای امن و مطمئن ادامه مطلب…