آشنایی با انواع سالن شیردوشی گاوداری ها

آشنایی با انواع سالن شیردوشی گاوداری ها سود دهی بالای پرواربندی گاوها تنها منوط به نگهداری خوب آنهاست. فضای نگهداری گاوها باعث می شود که گاوها به خوبی از انواع بیماری ها در امان باشند. هنگام ساخت گاوداری شما باید به نقشه ساخت گاوداری به خوبی توجه کنید زیرا سالن ادامه مطلب…