خصوصیات بزهای نژاد آلپاین

خصوصیات بزهای نژاد آلپاین بز نژاد آلپاین جزو دسته بزهای شیری است که روزانه بالغ بر 4 تا 5 لیتر شیر می دهند. از این رو بهتر است برای پرورش بزهای شیری نژاد آلپاین را انتخاب کنید. اگر بخواهیم به خصوصیات بزهای نژاد آلپاین بپردازیم باید به مقاومت بالا بز ادامه مطلب…