سیستی سرکوس در گوشت گوسفند و گاو

سیستی سرکوس در گوشت گوسفند و گاو

کیست سیستی سرکوس در گوشت گوسفند و گاو به غده های سفید و مایع دار داخل گوشت گاو و گوسفند کیست سیستی سرکوس گفته می شود. کیست سیستی سرکوس در گوشت گوسفند و گاو به دلیل وجود نوعی انگل لاروی به نام تینا ساژیناتا است که از بدن انسان یا ادامه مطلب…