بهترین قسمت گوشت گوسفند برای کباب کردن

بهترین قسمت گوشت گوسفند برای کباب کردن شاید جالب باشد که بدانید درصد چربی گوسفند یک دهم چربی گاو است و در عین حال گوسفند استخوان دار است و حتی طبع گوشت گوسفند گرم است با این وجود باز هم تمایل به خرید گوشت گوسفند بیشتر است و حتی گوشت ادامه مطلب…