درمان نفخ و دل درد گاو

درمان نفخ و دل درد گاو

درمان نفخ و دل درد گاو یک درصد از مرگ میر دام ها در آمریکا بر اثر نفخ شکمبه می باشد. نفخ شکمبه یا همان دل درد یک بیماری گوارشی است که می تواند بر اثر زیاد خوردن، تند تند خوردن یا وجود نم و رطوبت در غذا یا افزایش ادامه مطلب…