عامل بیماری آبله گاوی

عامل بیماری آبله گاوی

عامل بیماری آبله گاوی عامل انتقال بیماری آبله گاوی بر اثر ویروسی به نام ارتوپکس است که طول درمان آبله گاوی دو تا سه هفته است. از علائم ایجاد بیماری آبله گاوی ورم پستان گاو، ایجاد تاول و دلمه های بزرگ و ضخیم است که باعث می شود هنگام شیر ادامه مطلب…