بهترین جایگزین کنجاله سویا و ذرت برای تغذیه دام

بهترین جایگزین کنجاله سویا و ذرت برای تغذیه دام آنچه مشخص است هنگام پرواربندی دام ها نیاز به تغذیه مناسب باعث افزایش وزن دام و حتی افزایش شیردهی آن می شود حتی تغذیه مناسب باعث افزایش کیفیت رشد پشم گوسفند می شود. از این روی اهمیت به تغذیه مناسب باعث ادامه مطلب…