آشنایی با نژاد بز سانن

آشنایی با نژاد بز سانن

آشنایی با نژاد بز سانن بز آلپاین و سانن جزو مشهورترین نژادهای بز در جهان هستند که بیشترین میزان شیردهی در روز را دارند. در بین بزهای شیری بز آلپاین و بز سانن بهترین سوددهی را برای پرواربندی دارد زیرا میزان قابل توجهی در روز شیر تولید می کند. در ادامه مطلب…

مشهورترین نژادهای بز در جهان

مشهورترین نژادهای بز در جهان

مشهورترین نژادهای بز در جهان به مانند گوسفندان و گاوها که دارای نژادهای مختلفی هستند بز هم از لحاظ شکل ظاهری، گوشت، شیر دارای نژادهای مختلفی است که در این مقاله به معرفی مشهور ترین نژادهای بز در جهان می پردازیم. مشهورترین نژاد بز در جهان از لحاظ تولید شیر ادامه مطلب…