نحوه درمان عفونت شاخ گاو

نحوه درمان عفونت شاخ گاو

نحوه درمان عفونت شاخ گاو شکستگی شاخ گاو ممکن است به دلیل درگیری گاوها یا گیر کردن شاخ به وسیله ای اتفاق بیفتد. با شکسته شدن شاخ گاو و خونریزی ممکن است محل شکستگی عفونت کند پس بهتر است نسبت به درمان عفونت شاخ گاو اقدام کنید تا محلی برای ادامه مطلب…